ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νίκη Κ. Κεραμέως, σχετικά με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» και την κυοφορούμενη επέκταση του ηλικιακού ορίου των 70 ετών σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Παρά τις αντιδράσεις για την αναιτιολόγητη ρύθμιση του άρθρου 2 που θεσπίζει μειωμένα όρια ηλικίας 73 και 70 ετών αντίστοιχα για τους Προέδρους και τα Μέλη του ΑΣΕΠ και του Συνήγορου του Πολίτη, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καταθέσει «νομοτεχνική βελτίωση» που θα επεκτείνει τα εν λόγω ηλικιακά όρια σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές. Η σχετική ρύθμιση, η οποία προβλέπεται να έχει άμεση εφαρμογή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αποχώρηση όλων των εν ενεργεία Προέδρων και Μελών των διοικήσεων των Ανεξάρτητων Αρχών που τυχόν υπερβαίνουν τα ηλικιακά αυτά όρια και τη συνακόλουθη αλλαγή των συνθέσεών τους.
Η κυοφορούμενη αυτή ρύθμιση συνιστά νέα παρέμβαση της Κυβέρνησης στην οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών κατά τρόπο που θίγει ευθέως την ανεξαρτησία τους. Και τούτο, διότι εχέγγυο και θεμέλιο της θεσμικής αυτής ανεξαρτησίας είναι, μεταξύ άλλων, και ο σεβασμός στη θητεία των εν ενεργεία Προέδρων και Μελών των διοικήσεών τους, όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ιδρυτικό τους νόμο. Τα Μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών επιλέγονται για ορισμένη θητεία, με τήρηση αυξημένων ουσιαστικών και διαδικαστικών θεσμικών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένης συνήθως της γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ή της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, και η θητεία τους δεν μπορεί να τερματίζεται με τέτοιο αναιτιολόγητο τρόπο. Πολλώ δε μάλλον, στις περιπτώσεις που ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει κανένα ηλικιακό όριο στους οικείους ιδρυτικούς τους νόμους.
Καλούμε τον Αναπληρωτή Υπουργό να αναθεωρήσει και να μην προβεί στη θέσπιση μειωμένων ηλικιακών ορίων στο ΑΣΕΠ και στο Συνήγορο του Πολίτη, ούτε βεβαίως και στην οριζόντια επέκταση αυτών σε άλλες Ανεξάρτητες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος σεβασμός στην ανεξαρτησία των Αρχών αυτών επιβάλλει να προβλεφθεί, ως μεταβατική διάταξη, ότι τα νέα ηλικιακά όρια δεν θα ισχύσουν για τους εν ενεργεία Προέδρους και Μέλη που διανύουν την εκ του νόμου προβλεπόμενη θητεία τους. Διαφορετικά, δημιουργούνται εύλογες απορίες για τη σκοπιμότητα της κυοφορούμενης ρύθμισης».

Φόρμα Εθελοντή

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
Εγγραφή στο Newsletter

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ