Ξεκινώντας από τη βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας-Μεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα

  Ιούλιος 14, 2020
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  1. Σύγχρονα νηπιαγωγεία για όλους
  • Κάνουμε πράξη τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση (εφαρμογή σε 327 δήμους το Σεπτέμβριο 2020).
  • Υλοποιούμε νέες καινοτόμες πιλοτικές δράσεις:
  – Εργαστήρια δεξιοτήτων: εμπλουτίζουμε τη δεξαμενή του προγράμματος με νέες θεματικές και βιωματική μάθηση.
  – Δημιουργικές δραστηριότητες στα Αγγλικά.

  2. Πιο ευέλικτα, πιο αυτόνομα, πιο δημιουργικά Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια
  • Εισάγουμε εργαστήρια δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα Δημοτικών και Γυμνασίων με νέες θεματικές όπως εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες.
  • Καλλιεργούμε ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωής και τεχνολογίας και επιστήμης.
  • Ενισχύουμε τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία (από το Σεπτέμβριο 2020, 28 πρότυπα και 34 πειραματικά σχολεία).
  • Διαμορφώνουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς βία και αποκλεισμό, για όλους.

   

  3. Νέα προγράμματα σπουδών σε Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια
  • Δρομολογήσαμε νέα προγράμματα σπουδών για όλες τις βαθμίδες και τα γνωστικά αντικείμενα (123 νέα προγράμματα σπουδών, 140 νέα βιβλία στη γενική εκπαίδευση).
  • Ενισχύσαμε τη διδασκαλία της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων, της Φυσικής Αγωγής.
  • Προωθήσαμε την εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικό ή εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης.
  • Συστήσαμε το θεσμό της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο.

  4. Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση (ΕΕΚΔΒΜ) – Aπό λύση ανάγκης για λίγους, συνειδητή επιλογή για πολλούς
  • Προετοιμάστηκε το νομοσχέδιο και ξεκίνησε η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και φορείς για ουσιαστική μεταρρύθμιση όλων των εκπαιδευτικών διαδρομών της ΕΕΚΔΒΜ:
  – Καθιέρωση εθνικού συστήματος και πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ΕΕΚΔΒΜ (Πρότυπα ΕΠΑΛ, Πειραματικά/Θεματικά ΙΕΚ).
  – Νέο σύστημα διακυβέρνησης, με ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον πυρήνα της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής.
  • Εξασφαλίσαμε την εύρυθμη λειτουργία και ενισχύσαμε την αυτονομία των ΙΕΚ.
  • Δώσαμε νέες ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

   

  5. Ειδική αγωγή: στο επίκεντρο ο μαθητής
  • Υλοποιούμε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης.
  • Επενδύουμε σε εκτενές ψηφιακό υλικό για καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας.
  • Εισαγάγαμε τη νοηματική στην εκπαιδευτική τηλεόραση.

  6. Επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιό μας: επιμορφώσεις, αξιολόγηση, μόνιμοι διορισμοί
  • Καθιερώνουμε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας.
  • Επενδύουμε συνολικά 16 εκατομμύρια ευρώ σε επιμορφώσεις για βασικούς γραμματισμούς, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για τα νέα προγράμματα σπουδών. Επιπλέον 23 εκατ. ευρώ (2020-25) σε επιμορφώσεις για αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες.
  • Θεσπίσαμε και υλοποιούμε την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου.
  • Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία 4.500 μόνιμων διορισμών, τους πρώτους στην ιστορία της χώρας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μέσω ΑΣΕΠ.
  • Ολοκληρώσαμε την κατάρτιση προσωρινών πινάκων για 10.500 μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση, τους πρώτους μετά από 10 χρόνια.

   

  7. Απελευθερώνουμε τη δυναμική των Πανεπιστημίων μας
  • Καταργήσαμε το άσυλο της ανομίας.
  • Ιδρύσαμε την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με ενισχυμένες αρμοδιότητες αξιολόγησης και κατάρτισης εθνικής στρατηγικής.
  • Συνδέσαμε τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με αντικειμενικά κριτήρια και κριτήρια ποιότητας.
  • Απελευθερώσαμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα και την έρευνα από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

  8. Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων μας – ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο
  • Δώσαμε τη δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων (χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουργού).
  • Διευρύναμε τις επιλογές: διπλά και κοινά προγράμματα σπουδών, θερινά προγράμματα, ανταλλαγές με ξένα Πανεπιστήμια.
  • Ανοίξαμε νέο δίαυλο συνεργασίας με 28 κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ – ιστορικός αριθμός ενδιαφερόμενων πανεπιστημίων/ρεκόρ συμμετοχής σε πάνω από 100 χρόνια λειτουργίας του Ιnstitute of Ιnternational Εducation.

  9. Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Ενισχύσαμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων μέσω ΕΣΠΑ και ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σχεδόν 50.000 συσκευές) και μέσω δωρεών ιδιωτών (20.200 συσκευές).
  • Επενδύουμε στις ψηφιακές υποδομές και λειτουργίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
  • Αναβαθμίζουμε τη σύνδεση internet (VDSL) σε πάνω από 6.000 σχολικές μονάδες (το έργο συνεχίζεται το Σεπτέμβριο) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Καθιερώσαμε ψηφιακές αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αξιοποίησε τη δυνατότητα αυτή το 87% των γονέων.

   

  10. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – η πρόκληση που έγινε ευκαιρία
  • Διατηρήσαμε στενή την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς της χώρας.
  – 120.000 ενεργοί εκπαιδευτικοί στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.
  – 765.000 συμμετοχές μαθητών την ημέρα.
  – Περισσότεροι από 1.100.000 μαθητές και 193.000 εκπαιδευτικοί ενεγράφησαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  – Πάνω από 145.000 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών παρακολούθησαν καθημερινά το πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης.
  – Πάνω από 96% των μαθημάτων ΙΕΚ και προπτυχιακών μαθημάτων ΑΕΙ παραδίδονταν μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   

  Δείτε το βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=vfAlUDsUe7M

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ