Υλοποίηση της μαθητείας και καθορισμός θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης κατά το έτος 2016-2017 – ερώτηση του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΝΔ με πρωτοβουλία Γ.Ανδριανού

  Ιανουάριος 23, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Ερώτηση

  Προς τον  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

  Θέμα: «Υλοποίηση της μαθητείας και καθορισμός θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης κατά το έτος 2016 – 2017»

  Η ευρεία εφαρμογή σχήματος μαθητείας – δυϊκής εκπαίδευσης – για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ  θεσμοθετήθηκε το 2013 με το ν. 4186/13. Στο άρθρο 14 του ιδίου νόμου προβλέφθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής των μαθητευομένων, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, και της οικονομικής συμμετοχής των εργοδοτών. Προκειμένου μάλιστα να καταβληθούν οι αμοιβές στους μαθητευόμενους εξασφαλίστηκε η απαραίτητη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020.

  Με το ν. 4336/15  καθορίστηκε ότι την χρονιά 2016 – 2017 θα προσφερθούν θέσεις μαθητείας για όλους τους σπουδαστές ΣΕΚ και ΙΕΚ και για το 1/3 εκείνων των ΕΠΑΛ. Επιπρόσθετα, τέθηκε ως στόχος «η διασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχή των εργοδοτών και της μεγαλύτερης χρήσης της ιδιωτικής χρηματοδότησης».

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με καθυστέρηση 6 περίπου μηνών ξεκινά τις διαδικασίες για τη λειτουργία της τάξης μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τη μέθοδο εφαρμογής της μαθητείας στα ΙΕΚ.

  Το πλέον ανησυχητικό δεν είναι όμως οι καθυστερήσεις και η υστέρηση σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους, αλλά το γεγονός ότι επιλέγεται να υλοποιηθεί η μαθητεία μόνο σε φορείς του δημόσιου τομέα (σχετική  462/6 ΚΥΑ, ΦΕΚ 16/12-1-17, τ. Β’). Έτσι, αποδυναμώνεται η βασική στόχευση της θεσμού που είναι η διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία, η δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, και εν τέλει, η ενίσχυση της ανάπτυξης.

  Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν έχει ενεργοποιήσει τις περιφερειακές συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, όπως προβλέπεται στον 4336/15, ενώ με το άρθρο 66 του ν. 4386/16 κατήργησε τη διάταξη του ν. 4186/13 σύμφωνα με την οποία στο πρόγραμμα μαθητείας συμπεριλαμβάνονται και “επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας”.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  1. Από τις 6.726 θέσεις μαθητείας που με βάση την 462/6 ΚΥΑ προβλέπονται, πόσες θέσεις αφορούν σε απόφοιτους ΕΠΑΛ, πόσες σε σπουδαστές ΕΠΑΣ και πόσες σε σπουδαστές ΙΕΚ;
  2. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ώστε να προσφερθούν θέσεις μαθητείας για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ και τους σπουδαστές των ΙΕΚ από τον αμιγώς ιδιωτικό τομέα;
  3. Για ποιο λόγο δεν έχει ενεργοποιήσει τις περιφερειακές συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, παρά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία;
  4. Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός πολιτικών σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία (π.χ. Εργασίας, Οικονομίας & Ανάπτυξης) για την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις ώστε να συμμετάσχουν στο σχήμα της μαθητείας; Πότε προτίθεται να ανακοινώσει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση;
  5. Η κατάργηση της πρόβλεψης του ν. 4186/2013 για την παροχή κινήτρων πρόσληψης του μαθητευόμενου από την επιχείρηση μετά τη λήξη της μαθητείας, πώς υπηρετεί το ζητούμενο της εποχής μας, που είναι η διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση ώστε να μειωθεί η ανεργία;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Μαρία Αντωνίου

  Γιάννης Ανδριανός

  Χρήστος Κέλλας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ