«Υπέρμετρες χρεώσεις δικηγόρων λόγω δυσλειτουργιών του ΕΦΚΑ» – ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Ιούνιος 7, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
   

  Η Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, κυρία Νίκη Κεραμέως, με ερώτησή της προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέδειξε τις δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ ως προς τον συμψηφισμό προκαταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές οφειλές των δικηγόρων.

  Αποτέλεσμα αυτών, η υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση, ιδίως των εμμίσθων δικηγόρων, πολλοί εκ των οποίων αναγκάζονται να καταβάλλουν δυσανάλογες των εισοδημάτων τους ασφαλιστικές εισφορές, μη γνωρίζοντας αν και πότε θα τους επιστραφούν τα τυχόν υπερβάλλοντα ποσά, που τους ανήκουν και καταβάλλονται αχρεωστήτως στον ΕΦΚΑ.

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Ευτυχία Αχτσιόγλου

  Θέμα: Δυσλειτουργίες στον συμψηφισμό προκαταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές οφειλές των δικηγόρων από τον ΕΦΚΑ

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017

  Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 11 του Ν. 4387/2016, οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο και τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. Επιπλέον, προβλέπεται ότι α. σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα, β. αν τα καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους.

  Παρ’ ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας και εξ όσον είναι γνωστό, αποδίδουν μέχρι σήμερα με συνέπεια στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης τα εισπραττόμενα ποσά ασφαλιστικών εισφορών (20% επί των γραμματίων), ο ΕΦΚΑ δεν προβαίνει σε συμψηφισμό των προκαταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές οφειλές όλων των εμμίσθων και μεγάλου αριθμού αμίσθων δικηγόρων, ως έχει υποχρέωση, με αποτέλεσμα, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, στα εκδοθέντα μέχρι και σήμερα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ, να μην αφαιρούνται από τις καταβλητέες μηνιαίες εισφορές τα ήδη αποδοθέντα, μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, ποσά. Οι εν λόγω δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ προκαλούν υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση, ιδίως των εμμίσθων δικηγόρων, πολλοί εκ των οποίων αναγκάζονται να καταβάλλουν δυσανάλογες των εισοδημάτων τους ασφαλιστικές εισφορές, μη γνωρίζοντας αν και πότε θα τους επιστραφούν τα τυχόν υπερβάλλοντα ποσά, που τους ανήκουν και καταβάλλονται αχρεωστήτως στον ΕΦΚΑ.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Πότε σκοπεύετε να λειτουργήσετε το εκ του νόμου προβλεπόμενο σύστημα συμψηφισμού προκαταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές οφειλές των έμμισθων δικηγόρων;
  2. Πώς και πότε σκοπεύετε να επιλύσετε τα προβλήματα του συστήματος συμψηφισμού προκαταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές οφειλές των άμισθων δικηγόρων;
  3. Δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ. 11 του Ν. 4387/2016 δεν διευκρινίζει ρητώς την περίπτωση κατά την οποία οι προκαταβαλλόμενες από τα γραμμάτια προείσπραξης εισφορές υπερβαίνουν την οφειλόμενη ετήσια ασφαλιστική οφειλή του δικηγόρου, σκοπεύετε να συμψηφίσετε το τυχόν υπερβάλλον ποσό με την ασφαλιστική οφειλή του εμμίσθου ή αμίσθου δικηγόρου κατά το/-α επόμενο/-α έτος/-η ή να το επιστρέψετε στον δικηγόρο;

  Η ερωτώσα βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ