«Υποχώρηση της ελληνικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση και τις δράσεις του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία ‘Ορίζοντας 2020’» – ερώτηση του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ με πρωτοβουλία Μ.Αντωνίου

  Μάρτιος 27, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

  ΠΡΟΣ: –  Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου

  –  Τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστα Φωτάκη

  ΘΕΜΑ: «Υποχώρηση της ελληνικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση και τις δράσεις του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία ‘Ορίζοντας 2020’»

  Κύριε Υπουργέ,

  Στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία ‘Ορίζοντας 2020’ διαπιστώνουμε ότι κατά τη χρονική περίοδο 2015-2016, σε σύγκριση με την προηγούμενη 2014-2015, η ελληνική συμμετοχή υποχώρησε ως προς τη χρηματοδότηση από την 11η στη 12η θέση, ως προς τον αριθμό τον συμμετεχόντων ελληνικών φορέων στα χρηματοδοτούμενα έργα από την 9η στη 10η θέση και ως προς τα ποσοστά επιτυχίας από το 13,2% στο 9,4%.

  Συγκεκριμένα, από τα δημοσιευθέντα στοιχεία προκύπτει πολύ χαμηλή συμμετοχή της χώρας μας, σε ποσοστό μόλις 0,3%, στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας/ European Research Council- ERC Grants, το οποίο αφορά την εξατομικευμένη αριστεία και υποστηρίζει νέους διδάκτορες αλλά και έμπειρους ερευνητές να αναπτύξουν την έρευνα τους, όπως και στο πρόγραμμα καινοτομίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- ΜΜΕ / SME Instrument, σε ποσοστό 0,9%.

  Επίσης, καταγράφεται μηδενική χρηματοδότηση της χώρας μας στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας (ΕΙΤ), πλήρης απουσία της ελληνικής συμμετοχής στις επτά Κοινές Πρωτοβουλίες/Joint Undertakings, συνολικού προϋπολογισμού 7 δις. Ευρώ, όπως άλλωστε και στη πλειονότητα των δέκα Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού/Joint Programming Initiatives, οι οποίες αφορούν τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις του ‘Ορίζοντας 2020’.

  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού για τη γεωργία, την ασφάλεια των τροφίμων και την κλιματική αλλαγή, η οποία σχετίζεται με έναν τομέα εξαιρετικής σημασίας για τη χώρα, συμμετέχουν 22 χώρες, με την Ελλάδα απούσα, ενώ στην επίσης σημαντική Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού για την πολιτιστική κληρονομιά η Ελλάδα δεν είναι μέλος και συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού υπό την ιδιότητα του παρατηρητή και με ελάχιστα οφέλη για τη χώρα.

  Απούσα είναι η ελληνική συμμετοχή και στις δράσεις του ‘Ορίζοντας 2020’ που χρηματοδοτούν τις ερευνητικές προτεραιότητες της βιομηχανίας, όπως οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες αλλά και στα Προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 185 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να υποστηρίξετε την ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’ και να ανασχέσετε την ξεκάθαρα πτωτική τάση που καταγράφουν τα ποσοστά της χώρας μας ως προς τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή στα έργα του προγράμματος;
  2. Ποια μέτρα θα λάβετε για να ενισχύσετε την έως σήμερα μηδενική χρηματοδότηση και συμμετοχή της βιομηχανίας και του παραγωγικού και ερευνητικού ιστού της χώρας στις Κοινές Πρωτοβουλίες και τις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού του ‘Οριζόντας 2020’, κάτι που θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας και θα καταπολεμούσε στην πράξη το brain drain;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  Ανδριανός Σωτηρίου Ιωάννης
  Αντωνίου Βασιλείου Μαρία
  Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος
  Κεραμέως Κωνσταντίνου Νίκη
  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ