«Υποβάθμιση των μουσικών σπουδών στα σχολεία» – Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

  Οκτώβριος 5, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Κύριε Υπουργέ,

  Βάσει του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13.07.2006) και του ΠΔ 141/19.05.2003, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης των πτυχιούχων του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (ΤΛΠΜ) του ΤΕΙ Ηπείρου στα μουσικά σχολεία της χώρας για τη διδασκαλία μαθημάτων παραδοσιακών μουσικών οργάνων κατ’ αντιστοιχία της ειδικότητας που φέρει ο τίτλος σπουδών τους.

  Ύστερα από την ενοποίηση των κλάδων εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ 16.01 «Μουσικής Επιστήμης» (απόφοιτοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ) και ΠΕ 16.02 «Παραδοσιακής/Λαϊκής Μουσικής» (απόφοιτοι του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου) σε έναν ενιαίο κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ 79.01 «Μουσικής Επιστήμης», φέτος, για πρώτη φορά, δόθηκε η δυνατότητα και στους αποφοίτους του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (ΤΛΠΜ) του ΤΕΙ Ηπείρου να προσληφθούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν το μάθημα «Μουσική» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα μαθήματα «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» και τα μαθήματα μουσικών οργάνων που εντάσσονται στον τομέα της «Ευρωπαϊκής (κλασικής και σύγχρονης) Μουσικής», λ.χ. Κοντραμπάσο, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, στα μουσικά σχολεία, μαθήματα τα οποία δεν συνάδουν με την ειδικότητα που φέρει ο τίτλος σπουδών τους.

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

  • Προτίθεστε να προχωρήσετε στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου της ΥΑ 76099/Δ2/2018, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών των προ της ενοποίησης κλάδων ΠΕ 16.01 και ΠΕ 16.02 για την ανάθεση μαθημάτων, ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου διδασκαλίας;

  Η ερωτώσα Βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ