Η ΥΠΕΣ Νίκη Κεραμέως θέτει σε πρώτο πλάνο την Καινοτομία στον δημόσιο Τομέα προς όφελος των πολιτών

Δεκέμβριος 5, 2023
#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

Η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων που προωθούν την Καινοτομία στους δημόσιους φορείς και ενδυναμώνουν την κουλτούρα για την ανάγκη σχεδιασμού καινοτόμων πολιτικών και την παροχή καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, θέτει σε εφαρμογή το Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα (Α.Π.Κ.Δ.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης.

Το Α.Π.Κ.Δ.Τ. αποτελεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, την ψηφιακή βιβλιοθήκη που στοχεύει στη συγκέντρωση και διαμοίραση των καλών πρακτικών καινοτομίας στους φορείς του δημοσίου τομέα. Η ανάρτηση στο Α.Π.Κ.Δ.Τ. παρέχει στους δημόσιους φορείς τη δυνατότητα να προβληθούν και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και ημερίδες που σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί όλους τους δημόσιους φορείς να υποβάλλουν καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες θέτουν τον πολίτη στο επίκεντρο και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους από τον σχεδιασμό, την παροχή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Οι καινοτόμες πρακτικές που θα υποβληθούν μπορεί να εντάσσονται σε διάφορους τομείς πολιτικής π.χ. τομέα περιβάλλοντος, κοινωνικό τομέα, υποδομές ή και διοικητικές διαδικασίες που απευθύνονται στον πολίτη.

Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών με το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ (OPSI OECD). Για το 2023 το Παρατηρητήριο Καινοτομίας εστιάζει σε πρακτικές οι οποίες επιβεβαιωμένα οδηγούν σε βελτίωση των αποτελεσμάτων των δημόσιων πολιτικών και συντελούν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση και την κυβέρνηση γενικότερα.

Οι δημόσιοι φορείς που θα διακριθούν για την καινοτομικότητά τους θα έχουν τη δυνατότητα, αφού επιλεγούν από τον Ο.Ο.Σ.Α κατόπιν αξιολόγησης των πρακτικών καινοτομίας, να λάβουν διεθνή αναγνώριση με τους παρακάτω τρόπους:

·      Συμπερίληψη και αναφορά της πρακτικής καινοτομίας καθώς και προβολή του φορέα στην ετήσια έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. «2024 Innovation Trends Report»,

·      Προβολή της πρακτικής και του φορέα στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του OPSI OECD,

·      Συμμετοχή και παρουσίαση στο 2ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη «Δημιουργία Εμπιστοσύνης και Ενδυνάμωση της Δημοκρατίας» το οποίο σχεδιάζεται για το φθινόπωρο του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εφαρμόζεται βάσει των όσων προβλέπονται στον νόμο 5027/23, ο οποίος συνετάχθη επί υπουργίας Μάκη Βορίδη με τη σημαντική συμβολή της τότε Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού και νυν Υφυπουργού ΕσωτερικώνΒιβής Χαραλαμπογιάννη.

Επισημαίνεται ότι εντός του 2023 κατατέθηκαν στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας του Δημοσίου Τομέα, 56 καλές πρακτικές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Παρατίθενται ορισμένες από αυτές:

• Whistleblowing Platform – Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού για υποβολή αναφορών με πλήρη διασφάλιση εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος.

• Ηλεκτρονική εφαρμογή My Health Mobile App που δίνει στον πολίτη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας του και έχει στόχο να εξελιχθεί σε ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας με δυνατότητες διάδρασης.

• Πανεπιστήμιο Πολιτών: Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει από το Δήμο Λαρισαίων. Πρόκειται για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης των πολιτών, στο πλαίσιο του οποίου συστάθηκε το Πανεπιστήμιο των Πολιτών με στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχεδιασμένων με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινωνία μάθησης για τη διαμόρφωση βιώσιμης και ανθεκτικής πόλης.

• Τηλεαποκατάσταση ασθενών με καρδειαγγειακά νοσήματα που λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας. Πρόκειται για ηλεκτρονική υπηρεσία παροχής υπηρεσιών καρδιαγγειακής αποκατάστασης σε ασθενείς από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με ελάχιστο κόστος σε δομές που δεν μπορούν να αναπτύξουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

• Εφαρμογή Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών/Κατάρτισης προσωπικού από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για μεθοδολογία διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού και πληροφοριακό σύστημα που διευκολύνει την εφαρμογή της μεθοδολογίας ως προς τη βελτίωση της διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών και βελτιστοποίησης της διαδικασίας κατάρτισης.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης προς τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Αφορά ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και ανάπτυξης προς τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών του φορέα με στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στον εργασιακό χώρο, την αύξηση της εργασιακής δέσμευσης και την εξισορρόπηση μεταξύ της εργασιακής και της προσωπικής ζωής των υπαλλήλων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για την Καινοτομία στον δημόσιο τομέα, πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με μεγάλη συμμετοχή, υβριδική ημερίδα με τίτλο: «Καινοτόμες Πρακτικές στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, με τον Πολίτη στο επίκεντρο». Την ημερίδα διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Καινοτομίας & Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στόχος της ημερίδας αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση πρακτικών καινοτομίας που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί στη δημόσια διοίκηση ενώ, επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε πάνελ με σκοπό την αναζήτηση των προοπτικών βελτίωσης της ικανότητας των δημόσιων φορέων να καινοτομούν, με έμφαση στις προβλέψεις που ενσωματώνονται στον ν. 5027/2023 για τη θέσπιση Συστήματος Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα και την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και ο Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρης Κιρμικίρογλου και πλαισίωσαν με τις παρουσιάσεις τους εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Φόρμα Εθελοντή

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
Εγγραφή στο Newsletter

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ